Home

Hvis du ønsker at komme på mail listen fra Bogø Sejlklub, så send da en mail til: bogoesejlklub@gmail.com

PÅSKE INFO

Bestyrelsen ønsker god påske……

 

Vinteren er IKKE forbi og lysten til at forårsklargøre båden har ikke rigtigt indfundet sig…

Men mon ikke det snart lysner?

Husk en række datoer her i foråret:

Først og fremmest er der meget snart deadline for artikler og fotos mv. til signalmasten. Det skal helst sendes til kia@mulbjerg.dk inden påsken er overstået.

Vigtigt: der er ”arbejdsdag” søndag den 15. april kl. 09-13. Klubben serverer frokost. Der er en række småting som skal repareres og der skal ryddes op.

Søsætning søndag den 22. april.

Den 24. april kl. 17 er der standerhejsning. Klubben serverer en forfriskning og bestyrelsen laver mad for kr. 50 – hvis man senest den 22. april har skrevet sig på listen i klubhuset eller mailet til jlinnet@dadlnet.dk.

Husk at onsdagssejladserne begynder i maj, ligesom ungdomsafdelingen tager fat.

Tærø Rundt finder sted lørdag den 2. juni. Der afholdes Tærø Rundt møde tirsdag den 1. maj kl. 17 i klubhuset. Det ville glæde udvalget, hvis rigtig mange deltog. Det kræver ikke meget arbejde – og det er sjovt. Dagen før Tærø Rundt låner Bogø Portalen teltet og har musikaften.

Vi glæder os til en dejlig sæson.

 

Bestyrelsen

 

Hermed nogle af opskrifterne fra årets Generalforsamling

20 Januar

Generalforsamling i Forsamlingshuset

6 Februar

Tirsdagsspisning i Klubhuset

6 Marts

Tirsdagsspisning i Klubhuset

15 April

Arbejdsdag kl 09-14 Klubhuset

22 April

Søsætning

24 April

Standerhejsning kl. 1700

2 Maj

Start Onsdagssejlads

7 Maj

Start Ungdomssejlads

10-13 Maj

Kr. Himmelfarts udlugt

24 Maj

Sortsøudflugt

27 Maj

Telt op til Tærø Rundt kl. 10

2 Juni

Tærø Rundt 2018

9 Juni

"Vanddag"