Home

Hvis du ønsker at komme på mail listen fra Bogø Sejlklub, så send da en mail til: bogoesejlklub@gmail.com

Bogø Sejlklub

7 Marts

Tirsdags spisning

16 Marts

Generalforsamling i Sydstævne kredsen

22 Marts

Søsætning

25 April

Standerhejsning

2 Maj

Tærø Rundt Møde

10 Maj

Første Onsdags sejlads

20 Maj

Arbejdsdag i Klubhuset

21 Maj

Ungdomsstævne på Skånningen

25-28 Maj

Kr. Himmelfarts udflugt

3 Juni

Tærø Rundt 2017

28 Juni

Sidste Onsdags sejlads inden sommerferien

16 August

Første Onsdags sejlads efter sommerferien

17 August

Sortsø udflugt

31 August

Sortsø udflugt

7 September

Sortsø udflugt

22.-24 September

Alternativ Gaabense tur

27 September

Sidste Onsdags sejlads inden vinter

4 Oktober

Afslutning Onsdags sejlads SMG

7 oktober

Bådoptagning

24 Oktober

Standerstrygning m. spisning kl. 1700

7 November

Tirsdagsspisning

12 December

Tirsdagsspisning

31 December

Nytårs parole