Startside

Nyt til medlemmer

BÅDISÆTNING 16. april 2023


Vi går allerede mod lysere tider og mon ikke det kribler i fingrene for at få bådene gjort klar til sommerens sejladser.


Skriv jer på listen i klubhuset, hvis I ønsker at få sat båd i vandet denne dag.

SÆT KRYDS ved lørdag d. 3/6 - 2023


Hvor årets TÆRØ RUNDT vil løbe af stabelen.

Invitation og tilmelding følger senere her på hjemmesiden.

TUSIND tak for flot deltagelse ved dette års Tærø Rundt og ekstra stor tak til alle vores sponsorer.

Resultaterne for de enkelte løb kan ses ved at klikke på dette link.

Overaltresultaterne kan ses ved at klikke på dette link.Kapsejlads 2022 (onsdagssejlads)


Der er afholdt kapsejladsudvalgsmøde med Stubbekøbing, og vi har mange nye og spændende tiltag for den kommende sæson – så mød derfor op i Stubbekøbings Klubhus d. 2/5 kl. 18.15 til skippermøde.


Vi starter sejladserne den efterfølgende onsdag – nemlig onsdag d. 11/5

Kære medlemmer, vi har fået denne fra SMG, som vi har lovet at videreformidle:

Til alle aktive sejlere.

 

Guldborgsund Baltic Race agter at udvide antallet af gaster ombord, således at der udover singlehand og doublehand også oprettes en sejlads for både med - måske - op til fire gaster ombord udover skipper.

 

Løbsledelsen har bedt SMG om at “lodde stemningen” blandt vore aktive sejlere.

 

Hvis du overvejer at deltage i en af de tre kategorier, bedes du sende en mail til undertegnede.

 

Bemærk, at tilkendegivelsen af din interesse for at deltage ikke er en tilmelding til Guldborgsund Baltic Race. Kapsejladsen finder sted fra den 25. til den 27. august 2022.

 

Læs mere om sejladsens 3 ruter og andet info på Hjemmeside: 

https://www.guldborgsund-baltic-race.dk


Med venlig hilsen

Per Thomsen, Kasserer SMG

 

Kære gode medlemmer

 

Så er vi tilbage i et nyt coronacirkus. Og det betyder at alt vor selskabelighed, der holder klubben sammen om vinteren, lider nød.

Vi må aflyse vore hyggelige tirsdagsmiddage og de korte, men underholdende møder hos hinanden hver tirsdag fra 17-18. Hold ud! Der er lys forude….

Generalforsamlingen sidste år i forsamlingshuset blev af samme årsager aflyst.

Vi har booket formsamlingshuset i optimistisk forventning til næste års generalforsamling lørdag den 22. januar. Vi håber det bliver muligt at mødes, men afventer selvfølgelig myndighedernes diktat.

Så denne er meddelelse er samtidig en indkaldelse til generalforsamling:

Husk evt. forslag skal være bestyrelsen i hændes senest to uger før.

Vi regner med at mødes – hvis man vil risikere det og det er lovligt – til den årlige nytårskomsammen  i klubhuset nytårsaften kl. 16. Medbring selv glas og bobler. Her ønsker vi hinanden rigtigt godt nytår.

Så snart vi ved om vi kan afholde generalforsamlingen normalt, får I mail. Man vil så kunne tilmelde sig i klubhuset eller hos vor kasserer.

 

Kærlige jule – og sejlerhilsener

 

Bestyrelsen


Signalmasten ændrer form


Fremover vil Signalmasten ikke være i papirform eller pdf fil. Den har fået sit eget site, hvor der vil være et større journalistisk frirum.


Klik her og se det nye site


Hvis du ønsker at komme på mail listen fra Bogø Sejlklub, så send da en mail til: bogoesejlklub@gmail.com